top of page
SARTARELL I TRALIVIO 2018

剛剛收到 Sartarelli 寄來的Library 版Tralivio 2011, 非賣品! 因為只有幾支。 一間好的酒莊,通常都會有 keep library, 可以讓人知道酒的陳年能力。 Show Quali 之作!

意大利Sartarelli Tralivio 配生蠔、海鮮、壽司一流。好多資深酒友好喜歡, 香港人食蠔、海鮮,大部分都喜歡配法國Chablis或者香檳,但係資深酒友點會咁簡單, 你帶呢支出去,就會顯示你揀酒的功力,二百幾蚊可以陳年十年以上,佳作!

所以係十年八年前已經攞咗香港酒評人協會最喜愛的白酒獎項。

都係嗰句,吾怕貨比貨,醉緊要試過。

SARTARELL I TRALIVIO 2018

庫存單位: bott
HK$298.00價格
    bottom of page